Startside

Rusmiddeldomstolen
Rusmiddeldomstolen skal sørge for at folk, som bliver taget for spritkørsel eller med narko i en størrelsesorden, som domstolene finder er til eget forbrug, skal stoppe med deres afhængighed. Der skal i fremtiden ikke længere gives bøder for narkomisbrug ved mængder til eget forbrug. Folk skal aktivt hjælpes ud af misbruget. Folk som misbruger medicin, doping skal ind under samme system.

Er en person taget med narkotika, stoppet i en spritkontrol, eller konstateret positiv i en narkotest på skole eller en arbejdsplads, så skal skole eller arbejdsplads under strafansvar indberette personen til denne domstol, som overtager sagen derfra.

Rusmiddeldomstolen håndterer kun misbrug foretaget af myndige personer. Mindreåriges misbrug skal håndteres af ungdomsdomstolen.

Rusmiddeldomstolen har nogle magtmidler. De kan fratage folk deres førerbevis til alle former for køretøjer administrativt. De kan pålægge misbrugerne kontrol, samfundstjeneste, stuearrest og i ekstreme tilfælde fængsel.

Her under har jeg forstillet mig et typisk forløb.

Et typisk forløb:

bullet1) Dom
bullet2) Afvænningsperiode
bullet3) Opfølgningsmøde
bullet4) Prøvetid
bullet5) Justitsmord
bullet6) Håbløse tilfælde

1) Dom

En person, som enten er blevet stoppet påvirket i et køretøj, fanget i en test eller taget med stoffer på sig, skal møde op. Vælger person, som alene er blevet taget med narkotika på sig at erklære sig ikke-skyldig i at være misbruger ved en test, bliver der taget en hårtest som kan måle misbrug i op til 90 dage og med en nøjagtighed, som er langt højere end en spyt-/sved- eller blod-prøve. Der vil så blive afsagt en dom, når resultatet af denne prøve er analyseret.

Lyder resultatet af dommen på skyldig, kan misbrugere enten vælge at betale 10.000 kr. kontant eller sidde dommen af efter gældende takster og miste sit kørekort eller indgå en aftale om en afvænningsplan.

2) Afvænningsperiode

Efter domsafsigelsen skal den dømte gennemgå et lægecheck i den førstkommende weekend. Er personen i arbejde pålægges det den nærmeste overordnede at sørge for at vedkommende møder op. Hvis firmaet i en periode på et år efter domsafsigelsen vælger at afskedige medarbejderen, skal de godtgøre at afskedigelsen ikke er et forsøg på at pålægge samfundet deres byrde. Hvis en bil er påkrævet for at arbejdet fortsat kan passes og er kørekortet ikke blev frataget den dømte som en del af dommen, skal firmaet sørge for at der er alkolås på bilen. Er personen ikke i arbejde, kan domstolen pålægge kommunen at sørge for dette. Personen må ikke køre et privatejet køretøj, hvis denne ikke er udstyret med alkolås

Hvis egentlig afvænning skønnes nødvendig, så sørger familie og arbejdsgiver for det i fællesskab og for deres regning. Hvis disse ikke er til rådighed, træder kommunen ind i disse sted.

Der ligges vægt på at hver misbruger så vidt som muligt kan designe sin egen afvænningsplan. Dog er der nogle regler, som skal følges:

bulletMisbrugeren skal erkende sit misbrug. Dommen er ikke nok. Hvis misbrugeren ikke erkender sit misbrug, er det spild af penge at forsøge dette.
bulletDer skal vælge en lokalitet, som personen vil tilbringe sin afgiftningsperiode på (Min. 10 dage). Der skal være en liste over hospitalsmiljøer, behandlingshjem eller teltlejre, som personen kan vælge imellem.
bulletDer skal angives, hvor at den dømte skal have henvende sig for at blive testet. Den dømte skal give fuldmagt til at vedkommende uden varsel kan blive ført tilbage til det sted, hvor at personen opholdte sig under afgiftningsperioden, såfremt at en test viser sig at være positiv.
bulletLængden på opfølgningsperiode, som starter når den dømte er kommet hjem fra det sted, hvor afgiftningen har fundet sted, skal aftales. Periodens længde for afvænning er individuel, men vil typisk være 3 måneder til et halvt år.

Hvis man under domstolsbehandlingen kommer frem til at personen er weekendmisbruger og ikke anvender stoffer i forbindelse med sit arbejde, kan personen blive pålagt husarrest i perioden fredag kl. 21 til søndag kl. 9.

Personen skal udføre samfundstjeneste i opfølgningsperioden i en størrelsesorden på mellem 5 og 10 timer i opfølgningsperioden. Personen skal bære sin uniform under afsoningen af denne. Nægter personen at udføre dette forvandles tiden til afsoning i en arrest.

Hvis personen ikke selv råder over en mobiltelefon, så vil domstolen udlevere en mobiltelefon, som dog ikke kan ringe op. Mobiltelefonen skal bæres døgnet rundt. Periodisk vil der indløbe en SMS med besked om at henvende sig indenfor 6 timer til det sted hvor at personen har valgt at blive testet til en periodisk test. Testen vil bestå af en spyt- eller sved-prøve (A-prøve) og en smule hår (B-prøve). Skulle A-testen være positiv (Spyt- og sved-test har en  fejlmargin.), så skal B-prøven analyseres. Hvis denne er positiv, så skal personen begive sig til afgiftningsstedet med henblik på en ny afgiftningsperiode.

Afvænningens perioder:

bulletIntervention (Her regnes dommen som en intervention)
bulletAfgiftning
bulletPlan for hvad tomrummet, som opstår hos misbrugere efter en afvænning, skal erstattes med. (Se figur til højre). Denne plan bør udarbejdes i umiddelbar forlængelse af afgiftningsperioden.
bulletOpfølgning
bulletPrøvetid

 

3) Opfølgningsmøde

Efter opfølgningsperioden skal der afholdes et opfølgningsmøde. Hvis de periodiske prøver har vist, at misbruget er ophørt, så er gælden til samfundet tilbagebetalt. Personen overgår til prøvetid. Såfremt dette ikke er tilfældet, så gives der en fysisk afstraffelse svarende til den første, hvorefter at afvænningsperioden starter forfra.

4) Prøvetid.

Vedkommende skal aflevere alle telefon numre, samt email-adresser, han kan træffes på. På et tilfældigt tidspunkt i prøvetiden skal han møde ved narko/alko-testeren til en sidste kontrol. Hvis han skal forlade landet eller flytte adresse, skal han meddele dette til politiet på en særlig hjemmeside.

5) Justitsmord

Skulle det vise sig at den dømte er blevet fejlagtigt dømt, skal der indrykkes annoncer i de lokale blade på det offentliges regning, da så den dømtes renomme kan genoprettes.

6) Håbløse tilfælde

Såfremt at man i løbet af formødet kommer frem til at den dømte er at betragte som opgivet, bliver vedkommende udstyret med en uniform, som vedkommende skal gå med indtil at denne enten dør eller kommer mirakuløst ud af misbruget. Hvis personen er hjemløs, skal kommunen anvise et sted for vask af tøjet, så personen kan få rent eller nyt tøj periodisk, når det skønnes nødvendigt.

En opgiven samfundsborger har fri adgang til offentlig transport. Vedkomnes billet er den nummererede uniform.

Den dømte skal indtage sin narkotikum på et sygehus og skal påregne at være fikseret til sengen indtil at stoffet er målt til at være ude af kroppen. Disse opgivne tilfælde må ikke eje kørekort, men kan bede om at få lov til at udføre manuelle opgaver som f.eks. gadefejning for at få tiden til at gå. Kun under udførelsen af en opgave, kan vedkommende få lov til at aflægge den påtvungne uniform.

 

 

 

Eksempel på uniform