Startside
Op

Omlægning af børnechecken
Fra barnet er 13 år til det er 18 år foreslås det at omlægge ydelsen til en skattefri lønpakke. Det vil sige at de unge kan bede om at få et fritidsjob til 45 - 60 kr. i timen, hvor at de max. kan arbejde 4 timer om ugen. Det kan de fleste overkomme.

Formålet skulle være at sikre at de unge lærer noget om arbejdsmarkedet og have pligter. Der vil være unge der indgår i familier, som ikke har behov for dette kontante tilskud til opretholdelse at levevilkårene. De kan vælge at lade være med at deltage. Det vigtigste er at der ikke tages noget fra de socialt dårligst stillede familier.

Hvorfor først fra 13 år?

Danmark har underskrevet en konvention imod børnearbejde. Denne konvention forbyder børn under 13 år at arbejde (1).

Hvor mange timer?

Børnechecken lyder i året 2009 på 2556 kr (2). Hvis samfundet for denne sum krævede et stykke arbejde med til lønsats, der ligner den som de unge kan få ved at tage et fritidsarbejde, så vil det betyde at der skal præsteres 4 timers arbejde om ugen.

Dette er baseret på en timeløn mellem 45 og 60 kr. En Sosu-assistent under uddannelse for 7.400 kr, hvilket giver ca. 46 kr. i timen. Det er en balancekunst at finde et aflønningsniveau, som på den ene side skal være en motiverende faktor for at tiltrække de unge og på den anden side ikke fungerer som en barriere for at de kunne afholder sig fra at tage en uddannelse.

Hvilke arbejdsopgaver som kunne komme i betragtning?

Arbejdsgiveren er det offentlige. Arbejdsopgaverne må ikke resultere i tab af arbejdspladser for voksne. Målet må være at skabe bedre betingelser for nogle grupper af medarbejdere, som i det offentlige system er presset.

Sekundært er der et sikkerhedsmæssigt aspekt. Opgaverne skal løses inden kl. 20 eller i weekenden. Opgaver der medfører tunge løft bør undgås. Der må maksimalt arbejdes i 2 timer pr. dag. HK har lavet et skema med regler, som de unge og deres arbejdsgivere skal forholde sig til (3). Her er en liste med mulige opgaver:

 
Plejehjem De unge skal møde op og dække bord til aftensmaden og stå for opvasken. De må ikke have direkte interaktion med beboerne eller være med i madlavningen eller serveringen af den da de ikke har faguddannelse indenfor fødevareindustrien.
Børnehaver Maling af træværk, højtlæsning for børn, legeonkler/tanter.
Parker og stisystemer Tømning af skraldespande, fjernelse af glasskår, sneskrabning af trapper og steder hvor at maskiner ikke kan komme til, samt overmaling af graffiti.

Der må ikke være opgaver som involverer tunge løft. Arbejde i dette område vil primært være noget for unge over 15 år.

Lektiecafeer Mentor opgaver, som de unge kan kvalificere sig til ved at have en høj karakter i et givent fag.
Privat lektiehjælp Forældre til unge, som er ramt af ikke smitsomme sygdomme eller er blevet bortvist fra klasseundervisning skal kunne rekvirere unge til undervisning i hjemmet om eftermiddagen eller aftenen. Formidlingen skal gå over kommunen, så de kan matche med en person, som har egenskaber for dette arbejde.
Skraldeindsamling En kommune kan lave et arrangement en gang i kvartalet for at få kommunen til at fremstå pænt. I nogle byer involverer man allerede nu de unge (4)
Cykelgruppetto Unge i  grupper af 5 som består en udvidet cyklist prøve skal kunne møde op bestemte steder i byen og køre en offentliggjort forudbestemt rute til skolen, så forældre til skolebørn kan sende deres børn på gaden til et bestemt tidspunkt. Gruppen skal holde en bestemt hastighed som ikke overstiger 15 km/t frem til skolen, så de er fremme 10 minutter før ringetid.
"Gå-bus" En gå-bus kendes fra Australien og England. Det er en slags udvidet skolepatrulje, som fungerer på samme måde som en cykelgruppetto, men anvendes i byområder, hvor at trafikken er for voldsom for de yngste børn (5).

De unge med ansvar for børnene skal også her følge en aftalt rute og sikre at alle i "bussen" når i skole 10 minutter før skolestart.

Forældre som vil have deres børn med i bussen skal dels erhverve en sikkerhedsvest med skolens navn trykt på ryggen og dels sende en SMS til "bussens" leder, hvis deres barn er syg.

Unge-advokat Unge som interesserer sig for jura, kan få lov til at fungere som forsvarer, anklager eller dommer ved en ungdomsdomstol, hvis dette system bliver indført. De må have to tilståelsessager i kvartalet som de skal behandle. Arbejdet kræver deltagelse i et kursus gennemført af nogle jurister.
Bailiff Udtrykket dækker i udlandet en uniformeret ansat i retssalen som sørger for praktiske ting i forbindelse med en sag. Arbejdsopgaverne er at vise tilskuere til rette, advisere vidner om at de er under vidneansvar, kalde vidner frem osv. Jobbet vil kun eksistere hvis konceptet med en ungdomsdomstol bliver indført.
Konfliktmægler Unge som af skolens ledelse bliver sat til at løse konflikter mellem unge på skolen eller hvis der er tale om unge fra forskellige skoler arrangerer konfliktmægling under kommunens opsyn. Kræver deltagelse i kursus.

Uniformering - genkendelighed

De unge skal let kunne identificeres under udførelse af arbejdet af hensyn til deres egen sikkerhed.

De unge, som arbejder i cykelgruppettoen skal bære cykelhjelm og en sikkerhedsvest med navnet på den skole de arbejder for trykt på vesten.

De unge som arbejder indendørs skal bære en sikkerhedsvest med navnet på den kommune de arbejder for trykt på vesten.

Hvis der er unge med som afsoner en konsekvens via denne slags arbejde, så skal vesten have en anden farve.

 

De unge som arbejder med oprydning udendørs skal bære en kedeldragt med kommunens navn trykt på ryggen.

Bruges de samme opgaver som ulønnet konsekvens i forbindelse med introduktion af ungdomsdomstole, så skal kedeldragten have en anden farve end den som afsonerne anvender.

 

 

Unge som arbejder ved en ungdomsdomstol, hvis denne indføres skal bære tøj, som signalerer seriøsitet i forbindelse med deres opgaver. Dvs. mørkt konservativ tøj, eventuelt jakkesæt. De unge som optræder i rollen som dommer, låner en dommerkappe.  

De unge skal eller deres familie skal betale depositum for den uniform, de skal bruge til arbejdet. Når de afleverer uniformen retur, refunderes det indbetalte beløb. Tøjet skal repræsentere en værdi for dem, så de passer bedre på det.

Det kunne være beløbsstørrelser som 20 kr. for en sikkerhedsvest og 200 kr. for en kedeldragt. Det gælder også for de unge som er dømt til en sanktion. Undtagelsen er hjelmen til de unge som arbejder i en cykelgruppetto.

Indmeldelse og jobskifte

Når den unge fylder 13 år og ønsker at gøre brug af ydelsen, så skal vedkommende gå ned på kommunen og få lavet et billede-identitetskort. Kommunerne skal på en hjemmeside skrive hvor mange ledige opgaver der er og den unge kan søge det arbejde som passer denne bedst. Skulle der være overtegnet i en bestemt kategori må den unge tage det næstbedste valg.

Passer den unge ikke sit arbejde, så holdes ydelsen tilbage indtil at der er arbejdet det antal timer som mangler.

En gang om året ved skoleafslutning må de unge søge nyt arbejde.

Om sommeren kan de unge, som arbejder i forbindelse med skolerelaterede opgaver vælge at udføre noget andet arbejde eller få pengene + eventuel merbetaling via deltagelse i en Sommer Boot camp eller ved at rejse en uge væk og deltage på en lejr i forbindelse med det nationale hjælpekorps, hvis disse tilbud findes. Alternativt kan de opspare pengene og arbejde ekstra fordelt ud på resten af året.

Transport

Transport til og fra arbejde med offentlige transportmidler er gratis, såfremt at den unge viser et identitetskort og har sit arbejdstøj på.

 

 
Referencer
1) ILO's konvention nr. 138 om mindstealder for arbejde (Fra LO's hjemmeside)
2) Børnefamilieydelsen (Fra hjemmsiden: Det Danske arbejdsmarkedet)
3) Skema for unge under 18 (Fra HK's hjemmeside)
4) Eleverne skal hjælpe skraldeindsamlingen (Fra Jydske Vestkysten)
5) All aboard the Walking Bus (Fra hjemmesiden for Havering London Borough)